ESDAPC participa a l’Asamblea de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA) que es desenvolupa al Conservatorio Superior de Música de Navarra.

ACESEA està composta actualment per un total de 67 centres, tant públics com privats, que imparteixen ensenyaments artístics superiors a Espanya.

Pel que fa a la futura Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors, el conseller Gimeno ha posat de rellevància “el moment històric” en què es duu a terme aquesta assemblea i la responsabilitat dels seus integrants a l’hora de debatre i consensuar aspectes vinculats a la futura normativa i el treball de col·laboració en les normes que en regulen els ensenyaments, com per exemple els drets de l’alumnat EAS d’accedir a beques i ajudes d’ensenyaments superiors de grau i de màster.

ACESEA va ser fundada l’any 1996 i reuneix els centres que imparteixen les especialitats de música, dansa, art dramàtic, disseny, arts plàstiques i conservació i restauració de béns. Actualment s’organitza en tres seccions: Música (que inclou 26 conservatoris superiors de música), Arts Escèniques (que inclou 20 escoles superiors d’art dramàtic i conservatoris superiors de dansa) i Arts Plàstiques (que inclou un total de 21 escoles superiors disseny, escoles superiors de conservació i restauració i escola superiors d’arts plàstiques en ceràmica i vidre).

L’alumni d’ESDAPC Laura Herrero ha estat seleccionada per participar a l’exposició Imaginar els possibles amb el seu TFG SYNTESYS, una col·lecció centrada en la recerca, l’experimentació i el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades al tèxtil.

Imaginar els possibles. Una exposició per a pensar altres formes de fer és una exposició comissariada per Laura Malinverni i Cristina Valero que neix del desig de visibilitzar les potencialitats de l’art i del disseny com a maneres d’apropar-nos a les complexitats de nous paradigmes emergents i alterar els nostres hàbits de pensament.

L’exposició, que es podrà veure al Disseny Hub fins el 29 de gener, està vinculada a les jornades Imaginar mons possibles: Potencialitats, límits i friccions de la ficció especulativa en la recerca i l’educació, que se celebraran al Disseny Hub el 19 i 20 gener 2023.

__