(C)olor / Gisela Sabio

La major part de la població pensem en lʼolfacte com el sentit menys important, sense ser massa conscients de la quantitat dʼinformació que ens aporta aquest sentit.

Les olors conviuen entre nosaltres i ens fan saber des del mal estat dʼun aliment fins a lʼessència corporal dʼun cos. Tota persona desprèn una olor corporal identificativa la qual pot variar amb perfums i productes de cosmètica. Però, com podria decidir una persona modificar o no la seva identitat odorífera1 sense el sentit de lʼolfacte?

Aproximadament el 5%2  de la població pateix la pèrdua de lʼolfacte o anòsmia. El sentit de lʼolfacte és un del més complex, i això fa que els trastorns olfactius estiguin poc investigats i pràcticament invisibilitzats.

(C)olor és un projecte que neix dʼun vessant social i personal, ofereix una eina perquè les persones que pateixen aquesta pèrdua puguin decidir de manera alternativa com modificar la seva identitat odorífera a partir de la traducció de lʼolor de les fragàncies.

1  Entès a partir de la definició del concepte odorífer-a: que fa olor, com la identificació a partir de lʼolor corporal.
2  Segons les dades pertanyents a lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS).