Jo també sóc ‘marimacho’ / Anna Virgili

La masculinitat femenina és un de molts tipus de no-conformitat amb el gènere que s’estigmatitzen en la societat patriarcal actual, ja que són una amenaça per la naturalització del sistema sexe-gènere binari.

La dissidència amb la feminitat es presenta en la societat com un exemple d’allò en què no convertir-te, representada culturalment de forma negativa a través d’estereotips i corregida amb insults i exclusió.

La campanya de comunicació de Jo també sóc Marimacho aporta solucions a aquesta problemàtica proporcionant una plataforma que visibilitza positivament i dóna veu a les experiències de la masculinitat femenina, trenca estereotips i fomenta el sentiment de comunitat.

Marimacho? Sí, i gràcies!


Paraules clau: Masculinitat femenina, gènere, LGTB, identitat, visibilització, marimacho