LIV / Mariona Andreu

Mariona Andreu / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

El cos de la dona ha estat etern objecte d’opressió estètica, i concretament és el pit aquella part que ha patit major manipulació física. Actualment, en ple segle XXI aquesta continua, transcendint la realitat física a través de la censura en els mitjans. És per això que el mugró femení és el protagonista d’aquest projecte.

En els darrers anys, s’ha començat a qüestionar el paper del mugró femení i el perquè del seu tractament tan diferenciat del masculí. S’ha tret a debat la seva censura, sexualització i estigmatització metòdica.

Mitjançant la indumentària concebuda com a eina d’expressió artística, el projecte pretén contribuir a la xarxa d’artistes que estan treballant per donar cobertura a aquesta reivindicació. Apel·lant tant al moviment Free The Nipple, creat el 2012 per l’activista i cineasta Lina Esco, com a la trajectòria històrica que el precedeix, al dret a decidir sobre els nostres propis cossos i a la llibertat d’expressió, a la seva visualització sense el requisit estricte d’un interès sexual i representativa d’una diversitat actualment no mostrada.

La col·lecció es presenta com una narrativa en la qual cada look esdevé protagonista. S’inicia amb una retrospectiva històrica crítica en relació al tractament que ha rebut el pit –i el mugró– que avança fins a l’actualitat a través del moviment #freethenipple. Un cop situats al present, es plantegen tot un seguit de preguntes, sense una resposta dirigida o correcta, que pretenen fomentar el debat entre el públic. Finalment s’interpel·la a la lluita col·lectiva des de la sororitat. Tot això materialitzat a partir d’una experimentació amb làtex natural.