Obrint pas / Helena Ponsa

Obrint pas és un centre de formació professional i inserció al món laboral ubicat al municipi de Lliçà de Vall.

Obrint pas és un projecte pensat per a ser la nova seu del SEOVT (Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes) que està centrat en l’àmbit de l’ocupació laboral dels ciutadans i les ciutadanes dels municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.

El programa funcional del projecte oferirà aquests serveis:

• Viver d’empreses

• Servei d’ocupació

• Activitats formatives i divulgatives

Es tracta d’una iniciativa dirigida a un públic ampli, que inclou des de joves fins adults, amb la finalitat d’ensenyar i dotar de les eines necessàries a aquelles persones que busquen introduir-se al món laboral o reorientar-se professionalment, en un entorn adequat per al desenvolupament d’una activitat formativa i assessorament de qualitat, adaptant i optimitzant l’espai disponible a aquesta finalitat.

En definitiva, Obrint pas és un espai on obrir-se a noves experiències i oportunitats per assolir un objectiu, el futur professional.


Paraules clau: Ocupació, Formació, Emprenedoria, Món laboral, Futur professional