Això no es fa, això no es diu, això no es toca! / Sandra de León

L’origen del projecte neix del descontentament personal i de la crítica constant a una societat individualista, centrada en el benefici propi i no en la convivència entre individus i el respecte mutu.

Arrel d’aquest descontent s’inicia una investigació sobre la pèrdua de valors en la societat i de com es fomentaven aquests en el segle passat amb els manuals d’urbanitat, un gènere il·lustrat que ha quedat obsolet en l’actualitat. Eren uns manuals gràfics que adoctrinaven a la societat per mitjà de lliçons i consells sobre com comportar-se en llocs i àmbits públics i privats, com ara la llar, la família, l’escola i el treball. Tots ells basats en la moral cristiana.

El projecte, per tant, versarà sobre la creació d’una editorial il·lustrada en la qual es farà referència a situacions que crec poc correctes, amb la finalitat de comunicar males conductes socials i posar-les en evidència amb l’objectiu que algunes persones se sentin al·ludides, la societat i la convivència.


Paraules clau: Critica, convivència, consell, manual, social