Bloc / Marta Santo Tomás

Bloc és un projecte dirigit a les persones amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC). Parteix de les dificultats o manca de recursos que existeixen a l’hora de realitzar un seguiment del progrés d’una persona amb TOC durant el seu dia a dia. Actualment, existeixen ja alguns mètodes com ara escriure un diari, però de vegades aquests presenten algunes limitacions o incompatibilitats amb l’usuari.

Partint d’aquest punt, es decideix desenvolupar una aplicació amb la finalitat de digitalitzar aquest seguiment i buscar una solució als problemes presentats. L’aplicació és desenvolupa amb l’objectiu de poder introduir informació al llarg del dia de forma fàcil i ràpida, així com també mostrar el progrés de l’usuari d’una forma visual.

Bloc compta amb altres atributs d’utilitat com la funció de marcar-se límits, funció especialment útil si l’usuari està en tractament. Paral·lelament a l’aplicació, el projecte també proposa un element físic (desplegable) amb l’objectiu de donar a conèixer bloc a l’usuari.


Paraules claus: TOC, aplicació, compulsió, seguiment, obsessió