Moodify Trashion / Carles Soler

Ambientats en un context social consumista i un model de producció ‘fast fashion’ –que predomina en el sector de la moda des de fa molts anys– es pretén crear un projecte de futur, d’acord amb les noves tendències mediambientals, per tal d’oferir un producte més sostenible, responsable i ètic. Les estadístiques ja revelen una pujada de la demanda de la moda sostenible i els pronòstics dels experts asseguren que el model de producció‘slow fashion’ és l’únic viable per a continuar amb la lluita contra el canvi climàtic. El projecte Modify trashion aprofitarà aquest augment de conscienciació mediambiental de la població i el nínxol de mercat de la moda feta a partir materials reutilitzats, un sector encara molt poc desenvolupat..

El projecte es basa en l’aplicació de la tècnica ‘upcycling’ per a crear una col·lecció de moda amb materials reutilitzats. Amb la descontextualització i reutilització de diferents materials de forma innovadora i creativa, es confeccionaran peces de roba i complements que contribuiran a la prolongació de la vida útil dels anomenats, fins ara, ‘residus’.  D’aquesta manera es busca oferir un producte final que contribueixi a la cura del medi ambient, sense utilitzar matèries noves o verges per a produir-lo, i amb un resultat més sostenible. L’objectiu és conscienciar a la societat mitjançant els dissenys i estratègies de sensibilització, que hem de minimitzar el consum i allargar la durada dels materials tot el que sigui possible, per reduir l’impacte mediambiental que estem causant al planeta.

L’estètica dels dissenys serà fruit de la fusió entre tres inspiracions: el cyberpunk, la indumentària d’esports d’aventura o risc i la indumentària ‘gamer’-militar. També forma part de la inspiració i la conceptualització del projecte la imaginació de com seria el futur en els còmics de superherois dels anys 90. En aquest tipus de còmics i també els d’estil cyberpunk es creava una visió d’un futur distòpic, amb moltes característiques similars a les que es volen evitar en aquest treball com ara la contaminació, els trastorns climatològics, l’aniquilació de la flora i fauna, la sobreexplotació de recursos, etc. En molts d’aquests còmics els seus protagonistes recorrien a la reutilització i reciclatge.

Obtenim una estètica amb característiques combinades de les inspiracions escollides, tenint en compte que les tres tenen moltes similituds i, fins i tot, tenen relació entre elles. Els tres tipus d’indumentàries utilitzen volums i cenyits, proteccions, cintes i fornitures de tancament, excés de butxaques, etc.

Amb aquest projecte es vol demostrar que una gran quantitat de materials que considerem residus, es poden reutilitzar per a confeccionar roba o complements i normalitzar la reutilització en el camp de la moda, fet que ja es força usual en altres sectors.


Paraules clau: Reutilització, Sostenibilitat, Zero Waste, Trashion, Upcycling