SYNTSIS / Laura Herrero

Laura Herreros / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

SYNTSIS és una col·lecció centrada en la recerca, experimentació i el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades al tèxtil i el disseny i en com aquestes poden generar nous mètodes en la indústria. Presenta l’objectiu principal de desenvolupar peces de passarel·la extensibles a àmbits comercials i artístics en un context entre el futur i el present, l’humanisme i el transhumanisme, combinant materials intel·ligents juntament amb mecanismes de caràcter manual que creen petites transformacions a manera de visualització de les seves possibles aplicacions en les seves variants Ready to Wear i el Fast Fashion.

Les zones volumètriques i treballades mantindran la possibilitat de ser transformades mitjançant l’aplicació de tècniques innovadores com la impressió 3D sobre teixits i les formes programables, el tall làser, els tints termocròmics i filferros amb memòria de forma. SYNTSIS pretén així, a més de revalorar la funció de l’artista, creador o dissenyador en un context d’indústria hiperactiva, avançar-se a un hipotètic futur en el qual la tecnologia serà implantada en el mateix cos humà, enfocant les peces com el que en un futur serà pell. Aprofitant aquest concepte per crear una controvèrsia entre el positiu d’una tecnologia que es troba en constant creixement i ens facilita la vida i el dia a dia, al mateix temps que qüestionant el poder que aquesta adquireix sobre l’individu.