Aules informàtiques

Els campus ESDAPC compten amb diferents aules d’informàtica adaptades per a la pràctica del disseny.
Cada campus s’adapta a les necessitats específiques, on hi predomina el programari i hardware necessari per desenvolupar l’especialitat.