Anna Bayó Duran


Especialitat

Formació Bàsica
ESDAPC Campus Olot

Xarxes

Linkedin Reserach gate

CURRÍCULUM ABREUJAT

Fotògrafa llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Girona, màster en Comunicació i Estudis Culturals per la UdG i tècnica superior en fotografia artística per l’EA d’Olot.

Treballa com a docent i fotògrafa freelance des de 2016. Ha participat, realitzant diversos treballs de fotografia i vídeo, en diversos projectes nacionals i internacionals d’arts visuals organitzats per la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. Entre ells, el projecte ELAA (European Live Art Archive) projecte que va atorgar el Culture Program de la Comunitat Europea a la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis (UdG), juntament amb la Universitat de Oxford (Ruskin School of Fine Arts) i el centre d’experimentació contemporani GlogauAIR de Berlín. Des del 2014, vinculada amb el grup de recerca de Teories de l’Art Contemporani de la Universitat de Girona, desenvolupant investigació i docència sobre teoria de la fotografia i cinema contemporani.

Actualment és professora de Mitjans Audiovisuals a l’EA d’Olot.

Llicenciatura en Història de l’Art (2013)
Màster en Comunicació i Estudis Culturals (2015)
Tècnica superior en Fotografia (2008)

Activitat professional:

Fotògrafa freelance i docent. Des del 2014, vinculada amb el grup de recerca de Teories de l’Art Contemporani de la Universitat de Girona, desenvolupant investigació i professora associada en els departament d’Història i Història de l’art i el Departament de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona. La docència que imparteix té a veure amb teoria i estètica de la fotografia i el cinema contemporani.

Experiència docent:

Des de 2014 professora associada de la Universitat de Girona (departament d’Història i Història de l’Art / Departament de Filologia i Comunicació Cultural).
Des de 2018 professora de Mitjans Audiovisuals a l’Escola d’Art d’Olot.

Recerca / Publicacions:

· Anna Bayó. La construcción y simulación de la identidad en la fotografía de autorretrato del siglo XXI
– Construction and simulation of the identity in the photographic self-portrait in the 21st century. 203974 –
Communication Papers (Media Literacy & Gender Studies). Vol. 6 – 12, pp. 201 – 212. Universitat de Girona, 2017.
ISSN 2014-6752

· Xavier Antich; Maria Josep Balsach; Imma Merino; Quim Casas; Violeta Kovacsics; Anna Bayó; Carlos Losilla et
Alt.La revelació de la matèria i la imatge latent: la fotografia en Carol. Carol: Bellesa subversiva del desig. 1, pp. 73
– 90. Girona(Espanya): Documenta Universitaria, 2019. ISBN 9788499844800

· Mercè Ibarz; Maria-Josep Balsach; Joana Masó; Imma Merino; Júlia Bel; Ester Xargay; Anna Bayó. La
(in)visibilitat de la corporalitat. Francesca Woodman i Maria Mercè-Marçal. V Jornades Marçalianes. Líquid esglai:
Desglaç. Maria Mercè-Marçal i les arts. pp. 121 – 133. (Espanya): fundació maria-mercè marçal, 2016. ISBN
978-84-617-5892-0

· Anna Bayó. Me, myself and I: Les identitats construïdes a l’autoretrat fotogràfic del segle XXI. pp. 7 – 21.
Girona(Espanya): Universitat de Girona, 2016. ISBN 978-84-8458-468-1

· Anna Bayó. ‘Nicholas Roerich and the irreversible changing shapes of the earth. The exploration of emptiness in
the photographic image’. Sant Petersburg(Rússia): Centro Roerich de la UESP, 2016.

Obra:

Col·lectiva “When it appears”, The Eleven House, Girona, 2021
Col·lectiva “Nóstos”, La Volta, Girona, 2017