Florenci Jové Mata


Especialitat

Disseny gràfic
ESDAPC Campus Llotja

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Dissenyador en general i curiós en particular.

Es forma entre l’Università degli Studi di Bologna DAMS Arte i a la Universitat Autònoma de Barcelona on es llicencia, el 2004, en Història de l’Art; continua adquirint coneixements i treballant centrant-se en l’àmbit del disseny, passant per l’École Supérieure d’Arts Graphiques Penninghen, fins a graduar-se el 2007 a l’Istituto Europeo di Design en Disseny Interior; el 2014 a la Massana Centre d’Art i Disseny, es gradua com a Tècnic Superior en Disseny Gràfic.

Durant un període combinant l’àmbit professional del disseny, la docència en llengües estrangeres i la docència d’estudis artístics en disseny en diferents nivells acadèmics, es concentra, com a servidor públic, en l’àmbit de l’educació com a docent en el cos de professors d’estudis d’Art i Disseny del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Història de l’Art per l’Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, 2004). Erasmus Exchange Program UNIBO (Bologna, 2003). Graduat en el Corso Triennale di laurea Interior Design per l’Istituto Europeo di Design (Barcelona, 2007). Cumulus Exchange Program ESAG-Peninghen (París, 2006). Certificat d’Aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació UAB (Barcelona, 2009). Tècnic Superior en Disseny Gràfic per la Massana Centre d’Art i Disseny (2014). Estudis en Postgrau Tipografia Avançada per Eina (2017). Certificació C1 Llengua francesa i Certificació C1 Llengua Italiana per l’Escola Oficial d’Idiomes (Barcelona 2017). Certificat de Perfil Professional de Metodologies en enfocaments globalitzats, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 2020). Certificat de Perfil Professional d’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 2020).

Activitat professional:

Des del 2007 col·labora com a dissenyador amb estudis d’arquitectura interior i agències de publicitat i comunicació d’àmbit nacional i internacional, tot desenvolupant projectes d’àmbit personal.

Experiència docent:

Actualment, imparteix docència en diversos cursos al Grau de disseny d’ESDAPC.