Nuri París Mir


Especialitat

Disseny gràfic
ESDAPC Campus Olot

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Exerceix la docència a l’Escola d’Art d’Olot des de 1991, en l’especialitat de disseny gràfic.
Ha treballat en diferents estudis de disseny gràfic de Girona.

1989, Llicenciada en Belles Arts, Universitat de Barcelona, especialitat DISSENY

Experiència docent:

Actualment imparteix docència al Grau de Disseny ESDAPC, a les assignatures d’Introducció al disseny de 1r curs i a l’optativa El dissenyador com a agent de canvi social de 4t curs.
2014. Ha format part del tribunal dels TFG ESDAPC.
2011-2019. Ha exercit com a coordinadora de PAT ESDAPC al campus d’Olot.
2011-2019. Ha exercit com a cap d’Estudis del campus d’Olot.
Ha format part de diferents coordinacions i grups de treball d’ESDAPC i del Departament d’Ensenyament: elaboració de currículums d’ESD i GRAU de disseny, competències d’ESD i GRAU de disseny i rúbriques d’ESD i GRAU de disseny.
2011-2019. Ha sigut coordinadora dels estudiants en pràctiques del Màster de professors de secundària.