AdVice / Mateu Alamany

AdVice és una plataforma que permet a aquells que volen deixar de fumar, trobar un company que els ajudi a fer el procés més agradable, i per tant, més exitós.  Es tracta d’una manera de dessocialitzar el tabac a través de consells personals, a diferència de les prohibicions i missatges negatius als quals estem acostumats.

El propòsit principal del projecte és proporcionar totes les eines, informació i recolzament que l’usuari necessiti, per tal que pugui prendre la decisió final de deixar el tabac per si mateix. AdVice és més que un programa; és la combinació entre una xarxa social i una aplicació d’atenció sanitària que com a resultat esdevé una plataforma on compartir pensaments, dubtes i preocupacions amb un company que pugui ajudar a l’usuari a superar-les.

El plantejament del procés és amable, però tenint en compte un entorn adult i de confiança. Això permet a l’usuari prendre les seves pròpies decisions sobre quan avançar, però seguint les guies de l’estructura adaptable del programa.


Pauraules clau: deixar de fumar, acompanyament, amable, plataforma