Bridges / Julen Arina

El present projecte s’inscriu en els estudis de disseny de producció d’objectes, espais i imatges. Sorgeix a partir d’una motivació personal inclusiva i –després de la realització de les metodologies de revolta, entrevistes, qüestionaris i recerca– es genera la necessitat i oportunitat de crear una col·lecció amb peces unisex anomenada Bridges.

Bridges simbolitza trànsit, transformació, cerca i connexió. Un pont ens porta des del conegut al desconegut, d’un punt A a un punt B, a un canvi, a una evolució per ser millors, per la qual cosa un pont suposa la necessitat de descobrir i resemantitzar, és a dir, de reescriure el sentit del ja existent. Per consegüent, Bridges és la connexió de dues èpoques, de dos contextos diferents, de dos punts que són equidistants però que avui dia es complementen per a donar pas a un nou sentit en la moda del treball i com això es transforma per a satisfer les necessitats de l’emancipació personal de cada persona.

En aquest Treball Final de Grau es pren el concepte de pont com a instrument d’unió, progrés i consum. Aquesta analogia de sastrería en dues èpoques mostra com el pont és un vehicle de comunicació i de transformació a mesura que la societat avança. A partir d’aquests arguments, és possible reflexionar sobre la càrrega simbòlica del vestit sastre unisex prenent com a inspiració el moviment de la contracultura dels anys 60, que es va estendre pel món i va motivar a un nou corrent de pensament centrada en la felicitat i la llibertat.


Paraules clau: vestit, sastre, emancipació personal, moda unisex, significacions, resemantizació