Esqueix / Maria Gilabert

L’Esqueix és una cooperativa social del barri Pla de Palau – Sant Pau de la ciutat de Girona, que vol promoure l’educació dels ciutadans envers el món de l’horticultura sostenible i que treballa també en temes relacionats amb la producció, manipulació i comercialització de fruita i verdura ecològica.

Al barri de Pla de Palau – Sant Pau antigament s’hi trobaven escampades fàbriques, conreus i hortes particulars. Any rere any, tot aquell paratge idíl·lic es va anar transformant; els camins es van convertir en carreteres i els conreus, en urbanitzacions. A una d’aquestes fàbriques –que actualment està en desús– és on es portarà a terme la reforma per tal de poder tornar a iniciar l’antiga activitat agrícola del barri.

La missió de la cooperativa és triple: col·laborar a posar en valor la pagesia catalana facilitant-li un canal de comercialització, potenciar el coneixement i la venda d’hortalisses ecològiques i generar llocs de treball per persones amb dificultats, especialment joves en risc d’exclusió.

El seu programa funcional oferirà diferents espais, serveis i activitats als usuaris, basats en cada una de les diferents etapes de l’horticultura urbana sostenible. A més, s’establiran xarxes de col·laboració estables amb els pagesos de la ciutat, entitats i centres educatius de la zona. També es tindrà en compte el grau d’eficiència energètica i sostenibilitat de l’edifici en funcionament, mitjançant la reutilització d’aigües pluvials, energies renovables i ventilacions naturals.

Així, doncs, l’Esqueix buscarà potenciar el teixit veïnal cohesionat i actiu, amb identitat de barri, mitjançant l’horticultura urbana i el cooperativisme. També facilitarà el coneixement i la participació dels usuaris en tots els procediments de l’horticultura sostenible i de proximitat.


Paraules clau: Horticultura urbana, Hortalissa ecològica, Producte de proximitat, Cooperativa agroecològica, Mercat flexible