Kahoa chocolate / Stefania Matijasevic

Uns 50 milions de persones al món depenen de la producció de cacau, on les dones realitzen aproximadament entre el 40 i 70% de la feina a les cadenes de producció i reben un salari molt inferior als homes, si és que en reben algun.

El sexisme als camps de cacau exclou les dones de la presa de decisions, la propietat de la terra i de l’etapa més important; vendre el cultiu. Legalment sense terres –i per tan, no considerades “grangeres”– la capacitat de les dones per unir-se a les cooperatives, rebre formació, accedir a finançament i millorar les seves vides és molt limitada.

L’objectiu del projecte Kahoa chocolate és donar visibilitat a la desigualtat i discriminació que viuen les dones que es troben en aquesta situació mitjançant una sèrie de productes de xocolata, que serviran com a canal per a denunciar aquesta realitat. Es pretén que el consumidor reflexioni sobre el producte que està adquirintt; no només sobre la seva qualitat sinó també sobre el seu origen i circumstàncies en què es produeix.


Paraules claus: Igualtat, Dona, Educar, Xocolata, Cacau