L’Iris i les emocions / Sílvia Massó

Als nens i nenes no els hi resulta fàcil trobar paraules per explicar què senten; el món de les emocions, per si mateix ja resulta complex pels infants neurotípics. Però si parlem de nens amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) encara és més complicat. Aquests infants posseeixen un dèficit en l’àmbit emocional que els condueix a la incomprensió del món que els envolta i a la incapacitat d’identificar i reconèixer les emocions bàsiques. Per tant, pel seu desenvolupament òptim, és important treballar-les al més aviat possible.

El kit de l’Iris i les emocions, respon a aquesta problemàtica i proposa, mitjançant un aprenentatge lúdic, aprendre a conèixer i expressar les emocions de manera entretinguda.
El valor afegit d’aquest projecte no és només el fet de crear un aprenentatge emocional fonamentant el joc, sinó també, la creació d’un personatge amb TEA, que permetrà que l’infant s’identifiqui incrementat la seva atenció i desig.


Paraules clau: Kit, Emocions, Joc, Infància, Transtorn de l’Espectre Autista (TEA), Aprenentatge