Gamificació de la lectura / Àlex Alcàntara

La falta d’interès per la lectura, especialment entre els joves, és cada vegada més evident. La lectura es relaciona amb el deure i l’estudi i no amb l’oci. Per aquesta raó, en aquest projecte es gamificarà la lectura, combinant l’experiència de llegir amb un videojoc.

Atès que la creació d’un videojoc contempla moltes disciplines, per a aquest projecte de disseny es farà una proposta de preproducció i el desenvolupament de l’art i el disseny del videojoc, ja que són les disciplines més properes al disseny.

El llibre triat per a la seva gamificació ha estat WarBreaker, de Brandon Sanderson. Es tracta d’un llibre de fantasia medieval publicat el 2009, en el qual la màgia i l’univers que planteja l’autor pren forma de color i descriu molt bé com es viuria visualment. Per aquesta raó, s’ha considerat que és el llibre perfecte sobre el qual desenvolupar el disseny gràfic i el concept art.


Paraules clau: lectura, llibre, videojoc, gamificació, Game Based Learning, concept art, game art, disseny de videojoc, il·lustració, experiència d’usuari