Espai Groc: Caminem la nit / Gemma Pallisera

La percepció d’inseguretat, experimentada per les dones, sempre ha estat present durant la seva mobilitat dintre l’espai públic, sobretot durant la nit, fins al punt d’haver d’anar acompanyades fins a la porta de casa per arribar segures.

Aquest projecte reafirma l’urbanisme feminista com una de les solucions per desenvolupar canvis urbanístics i augmentar la percepció de seguretat.

Posant el focus en la ciutat de Girona, es dissenya una campanya de comunicació i una aplicació amb l’objectiu d’incentivar a les dones i els grups vulnerables —LGTBI+, emigrants, persones amb mobilitat reduïda, etc.— a concórrer els carrers percebuts com a insegurs per la poca afluència de gent, la seva baixa il·luminació o el mal disseny d’aquests.

D’una banda, la campanya visibilitza la problemàtica, col·locant els cartells en opis i en punts poc il·luminats. D’altra banda, l’aplicació convida a les usuàries a compartir incidències de caràcter urbanístic alhora que promociona esdeveniments feministes i crea comunitat.


Paraules clau: urbanisme feminista, Girona, enllumenat, campanya de comunicació, aplicació mòbil