KAOS work in progress / Roc Fàbrega

KAOS vol oferir l’oportunitat a joves i adolescents de sentir-se part d’un col·lectiu, involucrar-se en la vida sociocultural de la ciutat i fer noves amistats. Alhora també es vol donar l’oportunitat d’aprendre els valors socials que es desprenen de l’skate mitjançant tallers i activitats esportives, de lleure i culturals.

Aquest projecte vol donar a conèixer KAOS, perquè aquest pugui ajudar i contribuir a la millora social de la població. No es pretén només inserir la població en risc d’exclusió social i crear una organització exclusiva per a ells, sinó que també es tracta d’integració. Els diferents estrats de la societat han de poder conviure els uns amb els altres.

A través del tractament gràfic de marca aplicada a diversos suports, siguin físics o digitals, es vol conscienciar la població d’aquest deure que tenim i promocionar l’skate com a eina per fer-ho possible, inculcant als joves valors de companyonia, respecte i sostenibilitat.


Paraules clau: KAOS, sostenibilitat, integració, skate, Olot