Puntos invisibles / Anna Blancafort

Puntos invisibles és un projecte centrat en el disseny, i per tant, focalitzat en la societat. Es proposa crear un espai de cocreació per a dissenyadors, persones amb diversitat visual i projectes. D’aquesta manera s’ha creat una tipologia d’espai d’interacció, experimentació i validació de projectes des de l’emoció, donant valor als sentits i a l’experiència sensitiva de les persones amb poca o sense visió.

És un projecte que es planteja des del punt de vista de dissenyadora i usuària de la societat actual, observant les problemàtiques socials; entenent el disseny com una necessitat i reconeixent que existeixen altres tipus de capacitats de percebre que no són a través de la visió.

La societat necessita noves experiències i el disseny ens ha d’emocionar. Allò essencial és invisible als ulls, i actualment tot el que és visual constitueix el 95%.


Paraules clau: cocreació, experimentació, validació, emoció, diversitat visual