Utopia / Júlia Garcia

Utopia, La creació d’un òptim i nou model d’empresa a la Indústria Tèxtil es basa en la principal intencionalitat de demostrar com de possible és crear un nou model de negoci dins de la Indústria Tèxtil que implementi millores sostenibles als models ja existents i que serveixi d’exemple per a la creació de nous models, amb l’aplicació de diversos criteris de sostenibilitat i amb un apropament de tecnologia de manera eficaç i amb poca petjada ecològica.

La rellevància del TFG a l’àmbit i sector proposat és primordial en un moment actual, ja que anem a contrarellotge. La necessitat d’incloure paràmetres sostenibles en les empreses tèxtils ja creades, i com a quelcom obligatori a les que es creen, és quelcom primordial, universal i necessari en el context actual. La sostenibilitat ha de ser un valor que vingui ja incorporat a les noves marques que estan per arribar. Si apostem per models d’empresa que tenen una petjada ecològica nula o inferior a les convencionals del context actual, ja estem canviant el paradigma. Hem de fer-ho tot més sostenible a partir d’analitzar els processos de cada empresa.

En aquest projecte també hi ha l’anàlisi de la incorporació d’un smart textile com a proposta de valor i de manera sostenible, camp poc explorat al sector de manera comercial i, per tant, amb molta rellevància pel que fa a investigació delsector. L’element innovador i la tecnologia nova al sector i analitzada com a proposta de valor del nou model d’empresa, s’exemplifica amb la pròpia empresa Júlia G Escribà, que incorpora la tecnologia termorreguladora. La roba urbana de la marca s’adapta climàticament, amb una tecnologia de canvi de fase –els PCM– incorporada al teixit, cosa que fa que les nostres peces de roba s’adaptin a la temperatura adequada del cos humà i a la temperatura exterior. Els teixits que tenen microcàpsules termorreguladores tenen la capacitat d’absorbir, mantenir i alliberar calor.

Això és degut a que les microcàpsules polimèriques tenen en elles un material de canvi de fase. És a dir, que si la temperatura s’eleva per damunt de la temperatura de canvi durant la seva fabricació, el material es liqua dins les microcàpsules i absorbeix l’excés de calor. I al contrari, si la temperatura baixa, es solidifica i les càpsules alliberen la calor. D’aquesta manera es manté la temperatura més o menys constant.

Es un camp poc explorat i amb molta rellevància com a proposta de recerca pel TFG, perquè com s’ha confirmat, el proveïdor de la tecnologia indica que és una de les primeres marques de roba al món que treballa amb aquesta tecnologia i una de les primeres col·leccions, acostant els Smart Textiles d’una manera real als usuaris, apropant cada vegada més la combinació entre moda i tecnologia al públic. La tecnologia termoreguladora que s’utilitza porta una tecnologia desenvolupada per a la NASA i que actualment té el Certified Space Technology de la Fundació Espacial Nord-Americana.


Paraules clau: Model d’empresa, sostenibilitat, tecnologia, Smart Tèxtils, atemporalitat, emergència climàtica, Nasa, termorreguladora, TFE, proposta de valor, Fast Fashion, fred, calor, temperatura