Sessió informativa Erasmus+

La Comissió de Mobilitat de l’ESDAPC organitza unes sessions informatives ERASMUS+ adreçada als estudiants i professors interessats a marxar amb algun programa d’intercanvi, el curs 2022-23.

S’explicaran els tràmits que s’han de fer per sol·licitar la participació en un programa de mobilitat i els terminis en els quals es poden demanar. Les xerrades informatives es portaran a terme el dimarts 18 d’octubre, de manera online.

Enllaços per assistir a les sessions informatives: