ESDAPC participa a les “IX Jornadas para Docentes 2024” a València

Els dies 16, 17 i 18 de maig van tenir lloc a València les “IX Jornadas para Docentes 2024”, organitzades per la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. Aquestes jornades, dedicades enguany al tema del disseny universal i el disseny per a les persones, van reunir professionals del sector per compartir coneixements i experiències.

En aquesta edició, un grup de professors de diverses institucions va assistir a l’esdeveniment. Entre ells, Ana Belén Rojo del Campus Ondara i Felip Vidal del Campus Llotja, integrants del professorat de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC). Aquests professors van presentar una nova línia de recerca centrada en l’impacte de les humanitats i les ciències socials en els estudis de fi de grau, una iniciativa que es troba encara en les seves fases inicials.

Durant les jornades, els assistents van tenir l’oportunitat d’intercanviar idees i metodologies relacionades amb el disseny inclusiu, posant de manifest la importància de considerar la diversitat humana en els processos de disseny. La participació de l’ESDAPC en aquest esdeveniment subratlla el compromís de la institució amb la innovació educativa i la integració de perspectives multidisciplinàries en els seus programes acadèmics.

Un moment destacat de les jornades va ser la presència de la ministra d’Educació, que va parlar sobre l’evolució de la llei d’ensenyaments artístics. La seva intervenció va subratllar la importància de l’educació artística en la formació integral dels estudiants i va animar a les institucions a continuar innovant i adaptant-se als nous reptes educatius.

Les “IX Jornadas para Docentes 2024” han estat una plataforma excel·lent per impulsar el diàleg i la col·laboració entre docents dedicats al disseny universal.