Convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els Certificats d’idiomes a les EOI

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Anglès:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Català:

  • Nivell avançat C2

 

 

 


A qui va dirigit?

A persones que tenen com a mínim 15 anys (o els compleixen durant l’any de realització de la prova), que acrediten la superació del 2n curs d’ESO i que volen obtenir una acreditació del seu coneixement de la llengua anglesa sense ser alumnes oficials d’una EOI (aspirants de règim lliure).


Terminis


Calendari de les proves:


Inscriure’s a les proves

+ informació sobre la convocatòria extraordinària