Organization

Management team

Dra. Carme Ortiz Valeri
Director
Dr. David Serra Navarro
Management and Research Area
Òria Romaní Molins
Academic Area
Marc Ballús Torrens
Quality Area

ESDAPC coordinations

Georgina Alcácer Expósito
Services and Resources Coordinator
Ruth Bertran Pujadas
Coordinator Secretariat Commission
Adelina Borrell Gispert
Coordinator Curriculum Committee
Maria Àngels Ballester / Judith Recasens
Coordinadores Comissió Mobilitat
Maria Àngels Corsellas / Cristina Ruiz
Coordinadores Comissió PAT - Alumni
Maria Àngels Franch Güell
Coordinadora Comissió Pràctiques Professionals
Cristina Reguant Corominas
Coordinadora Comissió Comunicació
Maria Oliva Espinalt
Coordinadora Campus virtual
Noemí Clavería Pelegrín
Coordinadora Activitats

Art Schools Directors

Maria Rosa Autonell Roger
Campus Pau Gargallo
Isabel Codina de Pedro
Campus Serra i Abella
Antoni López Sánchez
Campus Olot
Ricard Roura Rodon
Campus Deià
Montse Salcedo Perelló
Campus Vic
Felip Vidal Auladell
Campus Llotja
Mireia Vilalta Blanch
Campus Ondara