Organització

Equip directiu

Ricard Roura Rodon
Director
Laia Guardiola Raventós
Cap d'Estudis
Ruth Bertran Pujadas
Secretària
Amaya Martínez Marcos
Coordinadora Pedagògica

Coordinacions ESDAPC

Judit Recasens Farré / Maria Àngels Ballester Mas
Mobilitat Internacional i Nacional
Adelina Borrell Gispert
Pla d'Estudis i Guia Docent
Maria Àngels Franch Güell
Pràctiques Professionals
Maria Oliva Espinalt
Espai Virtual i TFG
Òria Romaní Molins
Pla d'Acció Tutorial i Alumni
Gemma Collmalivern Piella
Orientadores Educatives
Noemí Clavería Pelegrín
Activitats de Suport al Currículum
Cristina Reguant Corominas
Comunicació
Rosa Lladós Vidal
Secretaria
Georgina Alcàcer Expósito
Recursos i Serveis
Maria Antònia Mateu Salvà
Qualitat

Direccions Escoles d'Art

Maria Rosa Autonell Roger
Campus Pau Gargallo
Isabel Codina de Pedro
Campus Serra i Abella
Antoni López Sánchez
Campus Olot
Maite Diez Blanco
Campus Deià
Montse Salcedo Perelló
Campus Vic
Felip Vidal Auladell
Campus Llotja
Mireia Vilalta Blanch
Campus Ondara