Organització

Equip directiu

Ricard Roura Rodon
Director
Laia Guardiola Raventós
Cap d'Estudis
Rut Bertran Pujadas
Secretària
Amaya Martínez Marcos
Coordinadora Pedagògica

Coordinacions ESDAPC

Georgina Alcàcer Expósito
Recursos i Serveis
Maria Àngels Ballester Mas
Mobilitat Internacional i Nacional
Adelina Borrell Gispert
Pla d'Estudis i Guia Docent
Noemí Clavería Pelegrín
Activitats de Suport al Currículum
Gemma Collmalivern Piella
Orientació Educativa
Maria Àngels Franch Güell
Pràctiques Professionals
Rosa Lladós Vidal
Secretària
Maria Antònia Mateu Salvà
Qualitat
Maria Oliva Espinalt
Espai Virtual i TFG
Judit Recasens Farré
Mobilitat Internacional i Nacional
Cristina Reguant Corominas
Comunicació
Òria Romaní Molins
Pla d'Acció Tutorial i Alumni

Comissió de Coordinació General

Direcció ESDAPC
Ricard Roura Rodón (Director), Laia Guardiola Raventós (Cap d’Estudis), Rut Bertran Pujades (Secretària), Amaya Martínez Marcos (Coord. pedagògica)
Departament d’Educació
M. Antònia Costa (Sub. Gen. d’Admistració i Organització de Centres Públics), Olga Adroher (Cap de Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial), Lluís Pagès (Cap d’inspecció. Sub. General d’inspecció)
Direccions Escoles d’Art, Campus ESDAPC
Maite Diez Blanco (Directora EA Deià), Felip Vidal Auladell (Director EA LLotja), Antoni López Sánchez (Director EA Olot), Mireia Vilalta Blanch (Directora EA Ondara), Maria Rosa Autonell Roger (Directora EA Pau Gargallo), Isabel Codina de Pedro (Directora EA Serra i Abella), Montse Salcedo Perelló (Directora EA Vic)

Consell Escolar ESDAPC

Representants equip directiu
Ricard Roura Rodon (Director), Laia Guardiola Raventós (Cap d’Estudis), Rut Bertran Pujadas (Secretària)
Representant personal administració i serveis
Lola Solà López
Representant Municipal
(pendent assignació)
Representant món cultural/empresarial del disseny
(pendent assignació)
Representants professorat
Francisco Javier Rodriguez Grau (Campus Deià), Montserrat Noguera Muntadas (Campus Llotja), Gemma Reixach Villegas (Campus Olot), Jordi Vallmanya Sanabre (Campus Ondara), Antoni Valdés Medina (Campus Pau Gargallo), David Gracia Serveto (Campus Serra i Abella), Núria Nofrarias Espadamala (Campus Vic)
Representants estudiants
Noa Vega Peña (Campus Deià), Irma Oliveras Binoux (Campus Llotja), Gemma Comalada (Campus Olot), Jordi Andrés Martí (Campus Ondara), Lorena Vidomines Reverte (Campus Pau Gargallo), Maria Abad Soriano (Campus Serra i Abella), Gal·la Soy Costa (Campus Vic)