Colmado / Irene Figueres

Els colmados eren comerços molt populars a mitjan segle XX que en l’actualitat es troben en greu perill d’extinció, com tota la resta de comerços emblemàtics i històrics de la ciutat de Barcelona.

Colmado és una tipografia display per titulars dissenyada per donar veu als comerciants d’establiments històrics i emblemàtics del barri gòtic de Barcelona i evidenciar-ne el patrimoni i riquesa gràfica. Inspirada en els rètols d’aquests establiments i en la tradició modernista catalana perquè la gentrificació, els impostos, l’augment de preu del lloguer, la turistificació massiva, els negocis de blanqueig de diners, les grans multinacionals i el canvi d’hàbits de consum estan esborrant la identitat de barris sencers i implantant un panorama de ciutat homogeni i globalitzat on els oficis, comerços i paraules que defineixen la nostra cultura ja no hi tenen cabuda.

El projecte inclou la tipografia completament funcional en format OpenType, i una part impresa d’aplicacions de la tipografia conformada per una campanya publicitària de guerrilla i un llibre que funciona com a espècimen tipogràfic i que reflecteix les converses mantingudes amb els comerciants durant els mesos que s’ha dut a terme el projecte. El projecte inclou també un recull audiovisual del desenvolupament de l’acció realitzada darrere la campanya publicitària i la interacció amb el target.