Cova coworking / Jaume Abril

Jaume Abril / ESDAP Catalunya / Campus Llotja

Un espai coworking per a joves dissenyadors, situat a la ciutat de Barcelona, entre el Barri bohemi de Gràcia i la Diagonal. Cova pretén ser un refugi per totes les persones que vulguin iniciar la seva pròpia trajectòria professional relacionada a l’àmbit del disseny.

Amb una intervenció mínima a l’espai, el projecte es caracteritza per la disposició d’unes estructures metàl·liques amb diferents funcions per tal de generar espais i divisions al local. Tot el mobiliari serà modular i desmuntable, amb la finalitat de poder ser reutilitzat en un altre envoltant en cas que fos necessari.

Una actuació de millora de l’actual solera de formigó i una projecció de perlita i vermiculita a paraments verticals i sostre, permetrà una millora respecte a propietats tèrmiques i acústiques de l’interior, tot aconseguint un contrast amb la resta d’elements i mobiliari escollits. Una ventilació creuada, aconseguida amb la instauració d’un pati a la part posterior del local i grans obertures a la façana principal, per tal de minimitzar l’impacte energètic de climatització en l’espai.

Pensat per a la màxima comoditat dels usuaris i l’actual canvi en la forma de treballar de les noves generacions. Espais versàtils dedicats als mateixos “coworkers”, poder treballar tombat, fer una migdiada, dutxar-se i treballar en un pati exterior. Amb l’actual auge d’espais de treball compartit, potser és un bon moment per a replantejar-se el disseny d’aquests i valorar mancances i necessitats afegides a les generacions futures.