ECOTÒ / Núria Molins

La situació actual del mercat de l’habitatge juntament amb la pandèmia, ha generat un estat de crisis que ha impulsat a buscar models alternatius d’accés a la vivenda.

La crisi covid-19 ha desencadenat molts canvis en diversos aspectes de les nostres vides; alguns d’ells relacionats amb les preferències d’habitatge. La digitalització i el teletreball obren les portes a poder viure en àrees més rurals i menys densificades. És una oportunitat de canvi, de manera de treballar i de viure, per apostar a una forma més flexible, més tecnològica, més sostenible i també més humana. Les persones són el centre i la cohesió social, indispensable.

Ecotò és una proposta de cohabitatge, una alternativa d’accés a l’habitatge, que es defineix com una gran casa comunitària, formada per un conjunt d’espais compartits principals i uns espais privatius secundaris. És un projecte d’habitatge privat amb un client definit. Ecotò va més enllà de l’interiorisme; s’entén com un projecte de vida amb consciència mediambiental i una aposta per viure en comunitat.

 


Paraules clau: Comunitat, Cohesió social, Flexibilitat, Convivència