L’ATRADICIONAL. Centre de Creació Compartida / Maria Monseny

Les festes locals i la cultura popular són tan perpetradores com generadores de pensament.

El moviment associatiu balaguerí havia estat l’impulsor i organitzador de les diferents representacions de la seva cultura popular fins que –donat el canvi de dinàmiques socioculturals i altres factors adeversos– la Paeria en va agafar la responsabilitat. Ara, l’organització i preservació del calendari cultural popular ha quedat íntegrament a les seves mans. Aquestes representacions –amb tanta càrrega simbòlica i discursiva– s’executen seguint discursos originats decennis enrera, i s’ha perdut l’oportunitat pedagògica i de millora social que pot arribar a provocar tsi es treballen des d’altres enfocaments més participatius i inclusius.

L’atradicional és un projecte que vol crear un entorn que afavoreixi la revisió de la tradició i el redisseny de les seves representacions des dels mateixos paràmetres que es pensen indispensables en tot allò que sorgeixi en aquest espai; inclusivitat, sostenibilitat, territori i molt respecte.


Paraules clau: disseny universal, cocreació, SQM,  bioconstrucció, tradició