Punt Lila: Reformulació del servei / Paula Forcadell

Aquest treball presenta una proposta de millora del servei Punt Lila. El projecte es concretaria en la unificació del servei actual a partir de la creació d’una associació i del disseny d’una imatge corporativa, així com l’ampliació dels seus objectius i procediments i dels seus usuaris, ja que va dirigit a ambdós gèneres. El que es vol aconseguir és reduir les creences i els actes masclistes i per tant les seves conseqüències. L’associació oferiria xerrades i un servei informatiu, educatiu i d’assessorament a les possibles víctimes en esdeveniments festius.

Per poder dur a terme el projecte es va realitzar una recerca sobre diversos temes que envolten al moviment feminista i d’una investigació sobre els mitjans de comunicació actuals i una cerca de referents conceptuals i formals.


Paraules clau: feminisme, igualtat, masclisme, visibilització, conscienciació