ESDAPC signa el conveni per donar impuls al Campus de les Arts

ESDAPC és un dels Centres del marc dels Ensenyaments Artístics Superiors que va signar el conveni signat pel conseller d’Educació Josep GonzàlezCambray i el rector de la UB, Joan Guàrdia per a donar impuls al projecte “Campus de les Arts”.

Es tracta d’un projecte en el qual participen totes les entitats que actualment imparteixen educació artística de nivell universitari o superior a Catalunya i que permet compartir recursos i desenvolupar activitats conjuntes entre les universitats i els centres artístics superiors.