“Futurs possibles”, conferència a càrrec d’Oscar Guayabero

El 16 de desembre, Oscar Guayabero portarà a terme un taller pràctic dins l’assignatura optativa El disseny com a agent de canvi social, amb els estudiants del Campus Deià.

“Si fóssim capaços d’aprofitar el moment per a repensar el nostre paper dins de la societat, tal vegada passarien coses diferents que ens portarien a escenaris diferents.”

Disseny de futurs, és pensar dissenys d’espais per un futur possible -que no sempre probable- per poder detectar problemàtiques del present.

 

Oscar Guayabero s’autodefineix com a para-dissenyador, com hi ha els fenòmens paranormals o les arts para-teatrals. Treballa en l’entorn del disseny i l’arquitectura, tant en aspectes teòrics com crítics. Escriu, imparteix classes, fa de curador d’exposicions, organitza conferències, etc.