Correus electrònics de referència:

Futur alumnat Grau en Disseny

  1. Informació completa futur estudiant Grau >  consulta aquí
  2. Informació sobre el Pla d’Estudis de Grau > consulta aquí
  3. Informació Portes Obertes i nou accés futurs estudiants de grau  > portesobertesesdapc@esdapcatalunya.cat

Futur alumnat Màster

  1. Informació sobre el Pla d’Estudis de Màster > consulta aquí
  2. Informació Portes Obertes i nou accés futurs estudiants Màster > infomaster@esdapcalunya.cat

Alumnat ESDAPC

  1. Borsa de treball, pràctiques professionals: practiques@esdapcatalunya.cat
  2. Mobilitat i relacions internacionals / Erasmus: international@esdapcatalunya.cat
  3. Temes relacionats amb Secretaria > cal adreçar-se a la secretaria del Campus de referència

Alumni ESDAPC (antics alumnes ESDAPC)

  1. Concursos, informació de premis, oportunitats, beques, etc.: alumni@esdapcatalunya.cat
  2. Temes relacionats amb Secretaria (sol·licitud de títols…) > cal adreçar-se a la secretaria del Campus de referència.