Mobilitats de personal d’ESDAPC

 
A

NOVETAT!  Resolució DEFINITIVA beques Erasmus+ 2023 per a personal del centre

Consulta: Resolució definitiva Erasmus PERSONAL 2023 Termini per a presentar la documentació d'acceptació/rebuig de la beca i Cessió dels drets d'imatge: fins el 23/11/2023. La presentació d'aquesta documentació és condició necessària per a ser declarar beneficiari de la beca Erasmus+. Cal enviar la documentació al correu electrònic: erasmus@esdapcatalunya.cat. Acceptació o renúncia de la beca. Cessió dels drets d'imatge.