Imatge Gràfica

Amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i el rigor en la comunicació institucional de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, ESDAPC, aquí et podràs descarregar diferents arxius de la seva imatge gràfica de marca.

Descarrega > Arxiu vectorial .EPS on hi trobaràs les directrius de com aplicar correctament el logotip.

Descarrega > Arxiu .PNG dels diferents formats del logotip.

Descarrega > Plantilla base encapçalament fulla .DOCX.