Formació addicional

Reconeixement Formació addicional
ESD L.O.G.S.E.: Reconeixement de crèdits dels estudiants que hagin finalitzat els ensenyaments de disseny regulats pel Decret 1496/1999 conduents al títol de disseny, i que s’incorporin als estudis superiors de disseny en l’EEES [Espai Europeu d’Educació Superior] regulats pel RDI 1614/2009 i el Decret 85/2014 que vulguin obtenir la nova titulació regulada al Real decret 633/2010  i que segueixen el pla d’estudis publicat en la Resolució ENS/1549/2014 conduents al títol superior de disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, en la mateixa especialitat. S’acceptaran les sol·licituds sempre que hi hagin places vacants.