Pàdel

Tarifa reduïda a 3 €/hora i a 4,5 € /hora i mitja. Aplicable de dilluns a divendres laborables entre les 9 h i les 17 h.