“Comunicació ètica i honesta” conferència a càrrec d’Alberto Aranda

Alberto Aranda, un dels fundadors de l’Agència Aranda, compartirà la seva experiència sobre el funcionament intern d’una agència de comunicació, emfatitzant els aspectes socials i responsables que els distingeixen com la primera agència de “brànding transparent” que publica totes les seves dades.

En la xerrada, explicarà els serveis que una agència de comunicació ofereix, recolzats amb exemples concrets. També abordarà el tema de la supervivència d’una agència en el mercat i com dissenyen estratègies i plans de comunicació personalitzats per a satisfer les necessitats dels seus clients.

Dimecres 4 d’octubre 2023 de 10.30 a 12.00 h.
Sala d’Actes del Campus Llotja Sant Gervasi
Dirigida a l’alumnat de les quatre especialitats
Professors responsables: Xavier Alamany i Guillem Ferran