Convocatòria ordinària per a l’obtenció de títols i certificats a les Escoles Oficials d’Idiomes

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

Què és?

Proves per obtenir els certificats dels nivells i els idiomes següents:

  • Certificat de nivell intermedi B1 d’alemany, anglès, àrab, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
  • Certificat de nivell intermedi B2 d’alemany, anglès, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
  • Certificat de nivell avançat C1 d’anglès, alemany, francès i italià
  • Certificat de nivell avançat C2 d’anglès i català

La inscripció dona dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.


A qui va dirigit?

A persones que tenen com a mínim 15 anys (o els compleixen durant l’any de realització de la prova), que acrediten la superació del 2n curs d’ESO i que volen obtenir una acreditació del seu coneixement de determinat idioma sense ser alumnes oficials d’una EOI (aspirants de règim lliure).
No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial del curs 2023-2024 (en els ensenyaments presencials o a distància del primer semestre) i d’aspirant de règim lliure.
Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació.

Terminis