Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya

ESDAPC és un únic centre multicampus distribuït pel territori català. ESDAPC (Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya) és una institució pública, oficial i que gestiona el títol superior de grau i màster en disseny. Es va crear l’any 2010 per una ordre del Parlament de Catalunya.

Specialties

Graphic Design

Interior design

Fashion Design

Product design