Biblioteca

El Fons bibliogràfic ESDAPC está en procés d’unificació documental en un arxiu virtual únic i accesible, l’espai dedicat a biblioteca a cada campus no només ofereix un fons bibliogràfic i documental de consulta, sinó també un lloc de recolliment i estudi. Destaquem la Biblioteca Daniel Giralt-Miracle (campus Vic), especialitzada en art, arquitectura i disseny, és un servei obert a tota la comunitat de l’ESDAPC, amb l’objectiu de donar suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de les activitats de la comunitat educativa. Actualment la biblioteca està immersa en el procés de catalogació de tot el fons. Més de 5000 documents ja estan catalogats.