Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar aquest Lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

RESPONSABLE TRACTAMENT

ESDAPC

CIF:

Adreça:

Correu electrònic:

FINALITATS

A ESDAPC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar el correcte compliment amb el programa educatiu ofert als Estats Units i de l’enviament d’informació d’interès per a l’usuari.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament amb les finalitats indicades és mitjançant l’execució del contracte de condicions generals, el consentiment de l’interessat i l’interès legítim prevalent.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades han estat obtinguts pel propi interessat o del tutor legal.

DESTINATARIS

Les dades podran ser comunicats a aquelles entitats, situades als Estats Units, amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir correctament amb la prestació del servei anteriorment esmentat, fora dels supòsits assenyalats anteriorment, les dades no seran cedits a cap persona física o jurídica sense el vostre consentiment explícit.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESDAPC estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ESDAPC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li preguem que ens el comuniqui per a la seva correcció, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons la normativa legal vigent en protecció de dades. Si us plau, respongui si té alguna cosa a objectar a l’email info@esdap.cat

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Gràcies per confiar en nosaltres.