Ana Alisa Farràs Miron


Especialitat

Humanitats
ESDAPC Campus Deià

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Tinc una llarga trajectòria com a professora d’història de l’art i del disseny a Escoles d’Art.
També he impartit assignatures de dibuix i de volum, i assignatures teorico-pràctiques, a Escoles d’Art, degut a que també tinc la titulació de Belles Arts, i un màster universitari en creació artística.

Llicenciatura d’història de l’art
Llicenciatura de Belles Arts
Màster: Creació artística, Realisme i entorns

Activitat professional:

Professora d’història de l’art i del disseny a EA Deià

Experiència docent:

18 anys ocupant una plaça d’història de l’art a diferents Escoles d’Art