Cristina Reguant Corominas


Especialitat

Coordinació, Disseny gràfic
ESDAPC Campus Vic

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Llicenciada en Belles Arts especialitat Disseny per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Comunicació Interactiva, Telecomunicacions i Multimèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva activitat professional en l’àmbit del disseny gràfic s’inicia en el món de la premsa comarcal i posteriorment entrant a formar part de diverses agències de publicitat de Barcelona. Des del 1998 compagina activitat professional amb la docència del disseny gràfic a les Escoles d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella i posteriorment de Vic.

Professora de l’especialitat de Disseny Gràfic. Coordinadora del Pla d’Estudis i del Pla d’Acció Tutorial del Campus Vic (2016-2020). Coordinadora de Comunicació de l’Escola d’Art de Vic (2020-2021). Actualment Coordinadora de Comunicació de l’Escola Superior de Disseny d’Arts Plàstiques de Catalunya, ESDAPC.

Llicenciatura en Belles Arts en l’especialitat de Disseny per la Universitat de Barcelona. UB (1993)
Màster en Comunicació Interactiva, Telecomunicacions i Multimèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona. UAB (1996)
Llicenciatura en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya UOC (2007)

Activitat professional:

Maquetadora i dissenyadora gràfica a l’empresa Edicions Intercomarcals (Manresa)
Beca del Departament d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona per participar en la part gràfica del seu lloc web (Bellaterra)
Dissenyadora gràfica a l’agència de publicitat Pauta de Comunicación (Barcelona)
Dissenyadora gràfica a l’agència de publicitat farmacèutica Runat (Barcelona)

Experiència docent:

Del 1998 al 2010 professora de disseny gràfic als Cicles Formatius de Grau Superior de Gràfica Publicitària i Il·lustració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella de l’Hospitalet de Llobregat, desenvolupant càrrecs de Cap d’Estudis Adjunt, Cap de Departament i Coordinadora d’Informàtica.
Del 2010 fins a l’actualitat professora de disseny gràfic als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior a l’Escola d’Art de Vic i també al Grau de Disseny Gràfic d’ESDAPC, desenvolupant càrrecs com a Cap de Departament, Coordinadora del Pla d’Estudis i del Pla d’Acció Tutorial del Campus Vic (2016-2020), Coordinadora de Comunicació de l’Escola d’Art de Vic (2020-2021) i actualment Coordinadora de Comunicació de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya, ESDAPC.