Eva Izquierdo Monzón


Especialitat

Humanitats
ESDAPC Campus Llotja

Xarxes

Linkedin

CURRÍCULUM ABREUJAT

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona a l’any 1996. Advocada des de l’any 1998.
L’exercici de la professió sempre ha estat orientat en la defensa dels drets humans i socials, dret d’educació i dret del treball. Durant la meva trajectòria professional he assessorat a diferents col·lectius i entitats. He participat com a docent i formadora en nombrosos cursos i conferències de diferents institucions i Universitats.

Havent cursar el Màster universitari en formació del professorat a l’any 2019 he ampliat la meva activitat a la docència com a professora de Formació i Orientació Laboral i d’Organització Industrial i Legislació, treballant a Instituts Públics i Escoles d’Arts.
Durant el curs 2019 vaig tenir el meu primer contacte com a docent a l’ESDAPC impartint les assignatures de Disseny i Societat, Sociologia del Disseny i Organització Industrial i legislació.
Aquest curs 2021-22 imparteixo les assignatures de Gestió del Disseny i Entorn Professional i Econòmic del Disseny a l’ESDAPC.

Sempre he considerat que poder transmetre els coneixements tant teòrics com pràctics als futurs professionals és molt enriquidor i motivador.

Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona (1992-1996)
Màster universitari en formació del professorat (2019)

Activitat professional:

Exercici de la professió
Col·legiada en exercici des de l’any 1998 al Col·legi d’Advocats de Barcelona. A partir de l’any 2003 vaig passar a
col·laborar amb l’Advocat Ramon Plandiura Vilacís, dedicant-me principalment al dret administratiu i dret laboral,
La meva feina professional ha comprès l’assessorament als treballadors i treballadores així com a diverses entitats i institucions. La meva activitat d’assessorament també ha comportat una tasca addicional com és l’elaboració d’informes i dictàmens jurídics i participació en conferències i taules rodones com a ponent i Col·loquis internacionals.

Experiència docent:

• Àmbit Universitari
2006 – 2012 Professora col·laboradora. Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius. Universitat de Barcelona.
Fundació Bosch i Gimpera.
2011 Professora col·laboradora Màster UAB – ESMUC en Organització i Direcció de Centres de Formació
Musical. Assignatura: Gestió, administració i normatives del centre de formació.
musical.
2009 Professora col·laboradora. Docència Máster en Immigració i Educació Intercultural.
Universitat de Barcelona.
2009 Professora col·laboradora. Curs Immigració i món local: més enllà del reagrupament i l’acollida.
Els juliols de la Universitat de Barcelona. Temes: La immigració: mercat de treball i reagrupament
familiar
2007 Professora col·laboradora. Seminari «Victimología y Grupos Vulnerables», organitzat pel Grup COPOLIS
(UB).
2005 Professora col·laboradora. Postgrau «CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ: GESTIÓ DE LA DIVERSITAT» IV EDICIÓ.
Universitat Pompeu Fabra.
2005 Professora col·laboradora. Seminari «TEMES ACTUALS I FUTURS DE LA SOCIOLOGIA DEL CONTROL
PENAL». Universitat de Barcelona. Llicenciatura de Sociologia. Temes: Dret sancionador i estrangeria.
1996 – 1997 Tutora classes pràctiques assignatura «Teoria del dret». Universitat de Barcelona. Departament de
Filosofia del Dret.
• Àmbit no Universitari
2020-21 Professora FOL( Formació i Orientació Laboral) Institut Pedralbes ( Cicles Formatius Grau Superior)
2019 Professora Escola d’Art i Disseny Escola La Llotja (assignatura FOL i Organització industrial i legislació)
2018 Professora Escola d’Art i Disseny Deià de Barcelona (assignatura FOL i Organització industrial i legislació).
2015-2018 Docent de la Diputació Barcelona en el curs: Instruments per a la millora dels processos de gestió educativa municipals
2013-2021 Docent de la Diputació Barcelona: Interpretació de l’actualitat jurídica en l’àmbit educatiu
2005-2021 Docent de la Diputació de Barcelona.
2008- 2010 Professora col·laboradora. Mòdul Immigració, Diversitat i Gènere. Escola en Perspectiva de Gènere.
Terrassa- Ajuntament de Terrassa. Lleis i reglaments sota la perspectiva de gènere.
2009 Professora col·laboradora. Pla Agrupat de Formació Contínua de la Diputació de Tarragona i l’Associació
de Municipis i Comarques. Diputació de Tarragona.

Recerca / Publicacions:

Algunes publicacions:
Publicacions científiques i tècniques
• Títol: L’impacte de la LOMCE, l’LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària en el desenvolupament de polítiques educatives L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2016 (capítol 5).
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/03%20cap%205-impacteLOMCE_191017.pdf
• Títol: ANÀLISI COMPARADA DE LEC I LOMCE. ELEMENTS DE CONVERGÈNCIA I DIVERGÈNCIA EN TEMPS DE CRISI I RETA
LLADES. Revista “Nous horitzons “. núm.209 Any 2015.
• Títol: L’EVOLUCIÓ DE LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA I INCIDÈNCIA SOBRE LA FEINA DELS AJUNTAMENTS (2011-2014).
Observatori de polítiques educatives locals: Informe 2014. Diputació de Barcelona. 2015
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/fullejar/55235_fullejar.pdf
• Títol : LES RESPONSABILITATS LEGALS EN LES ACTIVITATS EDUCATIVES REALITZADES MÉS ENLLÀ DEL TEMPS LECTIU.
En col·laboració amb Ramón Plandiura i Neus Soriano. Fundació Jaume Bofill. 2009.
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/499.pdf
• Títol: ¿QUIÉN MANDA EN LA ESCUELA? LOS PODERES DE LA EDUCACIÓN. Cuadernos de Pedagogía.
Biblioteca Básica para el Profesorado. 2008.
• Títol: LEYES ORGÁNICAS EDUCATIVAS: LOE Y LODE COMENTADAS. En col·laboració amb Ramón Plandiura Vilacís.
Federación de enseñanza CCOO. 2007.
http://www.ccooeducaragon.com/comunes/recursos/15576/doc90927_La__LOE__y_la___LODE__comentadas.pdf
• Títol REVISIÓ CRÍTICA I ACTUALITZACIONS DEL LLIBRE DRETS I DEURES DELS ESTRANGERS.
MANUAL PRÀCTIC PER A LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA. Diputació de Barcelona. 2006.
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/assesoria/programes/drets_deures.diba_ca.pdf

• Títol LA INCORPORACIÓ DELS JOVES IMMIGRANTS AL MERCAT LABORAL.
Publicació dins de la “Jornada sobre el futur del Mercat de Treball. Els joves immigrants.” Secretaria General de la Joventut.
Generalitat de Catalunya.2002. http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/T%2012.pdf