Eva Mª Gómez Freixenet


Especialitat

Disseny d'interiors
ESDAPC Campus Ondara

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya (1998).
Títol de Màster en Bioconstrucció. Universitat de Lleida i “Instituto Español de Baubiologie IEB” (2022).

Professora amb més de 20 anys d’experiència en Estudis Superiors a l’ESDAPC (2010 fins l’actualitat); l’ESDI d’Interiors a l’EA Ondara (2008-2012) i a l’ETS d’Arquitectura La Salle, URL (2001-2008). Impartint assignatures de les matèries de “Llenguatges i tècniques de representació i comunicació visual” (manuals i digitals), “Eines per al disseny d’interiors” (maquetes), “Projectes d’interiorisme” (biologia de l’hàbitat), “Tecnologia aplicada al disseny d’interiors” (biointeriorisme) i “Projectes Interdisciplinaris” (visivilitzant problemàtiques de gènere).

Arquitecta en activitat privada, en l’àmbit de l’edificació, l’interiorisme i l’escultura urbana (1998-2009).
Arquitecta redactora i inspectora tècnica del Departament d’obres del Districte d’Horta-Guinardó. Ajuntament de Barcelona (2005-2008).
Arquitecta col·laboradora del despatx d’arquitectura de Francesc Rius Camps (1998-2005).
Arquitecta del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat de l’ETSV (1998).

Arquitecta per l’ETSAB, UPC. Especialitat EDIFICACIÓ. Desembre de 1997. Pla d’Estudis del 1964. Títol corresponent al nivell 3 (màster) del MECES.
Màster en Bioconstrucció. Universitat de Lleida i “Instituto Español de Baubiologie, IEB” (2022).

Activitat professional:

Professora de l’ESDAPC/EA Ondara en Grau de disseny d’interiors, CFGS d’interiorisme i CFGM de disseny gràfic. Arquitecta amb perfil de bioconstrucció.

Experiència docent:

Assignatures impartides des de 2010 fins l’actualitat a l’ESDAP Catalunya, Campus Tàrrega, Ondara.
1r curs: Sistemes de representació 1 i 2; Llenguatges del disseny i aplicacions 2
2n curs: Projectes de Disseny d’Interiors 1, Materials i acabats i Maquetes
3r curs: Projectes Interdisciplinaris
Tutora de 1r curs, disseny d’interiors i gràfic (des de 2020)
CPAT, Campus Ondara (des de 2020)

Altres assignatures impartides i càrrecs: Introducció al Disseny (Curs 2010-2011); Detall constructiu (Curs 2010-2012); Projectes de disseny d’interiors III (Curs 2016-17); Disseny i pensament (Curs 2016-18); Metodologia de recerca (2016-2021) i Treball Final de Grau de Disseny d’Interiors (2017-2021)
Tutora de Pràctiques d’empresa d’interiors al Campus deTàrrega (2017-2021)
Tutora de 4rt curs (2017-2021)

Secretària de Tribunal TFG de Disseny d’interiors, curs 2017-18.

Redactora de la programació de l’assignatura de Sistemes de representació de 1r curs de la matèria de Llenguatges i Tècniques de representació i comunicació.

Premis:

1r Premi “Idea escultòrica” plaça St Jordi, la Bordeta. Lleida. Ajuntament de Lleida. 1998
Obra seleccionada d’obra artística en homenatge a la sardana. Ajuntament de Girona. 2001
Menció especial XIX Concurs Premis DRAGADOS. PFC de les ETS d’Arquitectura. Curs 1997-1998.

Obra:

Conferència “De la fotografia a l’experiència de construir”. Jornada de bones pràctiques d’Arts Plàstiques i Disseny. 17 de setembre de 2015. Auditori AXA, Av. Diagonal 547. BCN
Conferència “Biointeriorismo, materiales esenciales”. Encuentro IEB. FIRABITAT, fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. 4 de juny de 2022. Avià. BCN