Eva Mª López Lorente


Especialitat

Humanitats
ESDAPC Campus Serra i Abella

Xarxes

CURRÍCULUM ABREUJAT

Llicenciada en Història de l’art per la UAB i acreditada com a docent per l’Institut de
Ciències de l’educació d’aquesta universitat (1998). Exerceix des del 2006 al 2010 com a
professora de ciències socials en diferents nivells educatius obligatoris i des del 2010
com a professora d’història de l’art a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. El 2011 és designada cap de l’àrea de humanitats de l’ESCRBCC, i del 2015 al 2020 va exercir com a coordinadora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la mateixa institució. Ha continuat la seva formació al voltant del camp de la pedagogia, la museologia i la gestió del patrimoni cultural amb diversos cursos i seminaris. El 2020 realitzà el postgrau Lideratge i comunicació en l’àmbit educatiu, títol otorgat per la UB.
També va ocupar el càrrec de secretària de l’ESCRBCC entre juliol del 2017 i del 2019, i el càrrec de cap
d’estudis entre el juliol del 2019 i el 2020.
Actualment treballa a L’Escola Superior de Disseny Serra i Abella on imparteix materies d’història del disseny gràfic, la publicitat i els mitjans audiovisuals.

Llicenciatura Hª de l’art (1998)
Curs adaptació pedagògica (1998)
Postgrau en Lideratge i Comunicació en l’àmbit educatiu

Activitat professional:

Llicenciada en Història de l’art per la UAB i acreditada com a docent per l’Institut de
Ciències de l’educació d’aquesta universitat (1998). Exerceix des del 2006 al 2010 com a
professora de ciències socials en diferents nivells educatius obligatoris i des del 2010
com a professora d’història de l’art a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Ha continuat la seva formació al voltant del camp de la pedagogia, la museologia i la gestió del patrimoni cultural amb diversos cursos i seminaris. El 2020 realitzà el postgrau Lideratge i comunicació en l’àmbit educatiu, títol otorgat per la UB. Actualment treballa a L’Escola Superior de Disseny Serra i Abella on imparteix materies d’història del disseny gràfic, la publicitat i els mitjans audiovisuals.

Experiència docent:

Recorregut professional que comença com a docent en l’àmbit de la formació d’adults, en instituts, que comença en el 2005, i en el cos d’arts plàstiques i disseny,des del 2010 i que s’estén fins a l’actualitat.

Obra:

“Armes i armadures” (2011), “Els motlles, una història per reproduir” (2012), “La representació de la dona a l’art” (2013), “Col·lecció Dionís Renart” (2013), “Fusta i art” (2014), “Terra i art” (2014), “Pigments” (2015) i “25 anys cuidant del nostre patrimoni” (2016), totes elles realitzades a Escola Superior de Conservacio i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i la darrera també a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova del MUHBA.